Contact us

[softease_banner banner_style=”classic” subtitle=”Chúng tôi sẽ phản hồi bạn sớm nhất.” link=”|||” title=”Thông tin liên hệ” image_banner=”61″ image=”61″]
[softease_form form=”1516″]
[softease_contact title_tag=”h6″ title=”Địa chỉ” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22T%E1%BA%A7ng%203%20t%C3%B2a%20nh%C3%A0%20GP-INVEST%22%7D%2C%7B%22text%22%3A%22S%E1%BB%91%20170%20La%20Th%C3%A0nh%2C%20Qu%E1%BA%ADn%20%C4%90%E1%BB%91ng%20%C4%90a%2C%20TP.H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%22%7D%5D”][softease_contact title_tag=”h6″ title=”Email” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22contact%40newtel.vn%22%7D%5D”][softease_contact title_tag=”h6″ title=”Điện thoại” items=”%5B%7B%22text%22%3A%22(%2B84)%20243.772.7766%22%7D%5D”]
[softease_map marker=”custom” style=”style-1″ latitude=”21.020872″ longitude=”105.827888″ zoom=”16″ marker_image=”186″ height=”400″ text=”Tầng 3, tòa nhà GP INVEST, số 170, đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”][/softease_map]