Khác biệt giữa Telemedicine và Telehealth

Xã hội ngày càng phát triển thì những lĩnh vực liên quan đến sức khoẻ di động, sức khoẻ kỹ thuật số, sức khỏe công nghệ thông tin, y tế từ xa,…đều thay đổi liên tục theo sự phát triển đó. Đôi khi rất khó để xác định một định nghĩa cho các thuật ngữ này. Trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe, thuật ngữ “Telehealth” và “Telemedicine” thường được sử dụng thay thế cho nhau. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì các định nghĩa Telehealth và Telemedicine bao gồm các dịch vụ rất giống nhau: giáo dục y tế, theo dõi bệnh nhân điện tử, tư vấn bệnh nhân qua hội nghị truyền hình, ứng dụng không dây y tế, truyền báo cáo hình ảnh y tế và nhiều hơn nữa.

       Tuy nhiên, nếu xét về mặt kỹ thuật thì Telemedicine thực ra là một tập hợp con của Telehealth. Thuật ngữ Telehealth rất rộng, bao gồm tất cả các dịch vụ y tế được cung cấp bằng cách sử dụng công nghệ viễn thông, còn Telemedicine lại đề cập cụ thể đến các dịch vụ lâm sàng. Đó là cách mà Trung tâm Tài nguyên Viễn thông California định nghĩa Telehealth:

       “Telehealth là một tập hợp các phương tiện hoặc phương pháp để tăng cường chăm sóc sức khoẻ, y tế công cộng, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ giáo dục sức khoẻ bằng cách sử dụng các công nghệ viễn thông.”

       Vào năm 2014, Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh đã tìm cách làm rõ hai khái niệm trong một bài đăng trên HealthIT.gov:

       “Telehealth khác với Telemedicine vì nó đề cập đến một phạm vi rộng hơn các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ từ xa. Telemedicine dùng để chỉ các dịch vụ lâm sàng từ xa. Trong khi đó, Telehealth chỉ cả các dịch vụ lâm sàng và phi lâm sàng từ xa, như các cuộc họp, đào tạo liên tục”.

       Theo Trung tâm Chính sách Y tế Liên kết, “Telemedicine” thường đề cập đến chẩn đoán và giám sát lâm sàng truyền thống do công nghệ cung cấp, còn “Telehealth” mô tả nhiều loại chẩn đoán và quản lý, giáo dục và các lĩnh vực y tế liên quan khác.

       Như vậy, Telehealth có thể liên quan đến các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tổng quát hơn, như các dịch vụ y tế công cộng, trong khi Telemedicine là một loại Telehealth cụ thể liên quan đến bác sĩ lâm sàng cung cấp một số loại dịch vụ y tế.

       Dưới đây là một vài ví dụ nhanh:

Telehealth:

  • Ứng dụng y tế công cộng cảnh báo công chúng về một vụ dịch bùng phát nào đó
  • Một nền tảng hội nghị truyền hình cho giáo dục y tế

Telemedicine:

  • Ứng dụng dành cho thiết di động cho phép các bác sĩ điều trị bệnh nhân từ xa thông qua các cuộc gọi video.
  • Giải pháp phần mềm cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu gửi hình ảnh bệnh nhân phát ban hoặc hình ảnh nốt ruồi của bệnh nhân đến bác sĩ da liễu ở một địa điểm khác để chẩn đoán nhanh.

       Khi lĩnh vực Telehealth tiếp tục mở rộng và thay đổi, các thuật ngữ này có thể cũng thay đổi và bao gồm nhiều dịch vụ y tế hơn.

Sưu tầm: https://evisit.com/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>