Newtel cung cấp hệ thống Telemedicine cho Quân Y Biển đảo

Trong hai ngày 28 – 29/12/2017, tại các Bệnh viện Quân Y và các Bệnh xá đảo được đầu tư hệ thống Telemedicine, kỹ thuật viên NewTel đã huấn luyện,
hướng dẫn các kíp y, bác sĩ quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống Telemedicine.   

Căn cứ Công văn số 2798/HĐNTDA-QY ngày 24/11/2017 của Bộ Quốc Phòng về việc thông báo kết quả nghiệm thu dự án: “Xây dựng hệ thống Telemedicine kết nối các đảo nổi thuộc Quần đảo Trường Sa với các Bệnh viện Quân y” do Newtel thực hiện, cũng  như  theo nhu cầu huấn luyện của các Bệnh viện Quân y đã được đầu tư hệ thống Telemedicine, Bộ Tham Mưu/Tổng Cục Hậu Cần (TCHC) đã phê duyệt kế hoạch huấn luyện bổ sung về quản lý, sử dụng, vận hành hệ thống Telemedicine Quân đội.

Mục đích của chương trình đào tạo:

– Huấn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn sử dụng thành thạo, vận hành một cách nhanh chóng, xử lý tốt các tình huống trong quá trình sử dụng làm cơ sở nâng cao chất lượng thăm, khám và điều trị bệnh nhân qua hệ thống Telemedicine.

– Trang bị thêm cho cán bộ sử dụng, vận hành hệ thống những kiến thức, quy định, quy trình mới trong quản lý.

Thành phần tham gia gồm Bộ Tham mưu/TCHC (chủ trì); lực lượng y, bác sĩ của các Bệnh viện Quân y ( 354/TCHC, 91/QK1, 7/QK3, 4/QK4, 7A/QK7), các bệnh xá đảo (Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Phan Vinh, An Bang, Trường Sa Đông).

Trong hai buổi đào tạo, kỹ thuật viên NewTel đã đi từ lý thuyết đến thực hành:

Buổi thứ nhất: Giới thiệu Tổng quan hệ thống Telemedicine, hướng dẫn cài đặt, cấu hình, hướng dẫn sử dụng phần mềm, quản trị và vận hành hệ thống.

Buổi thứ hai: Thực hành đấu nối thiết bị, kết nối các trang thiết bị đã được đầu tư tại các bệnh viện vào hệ thống Telemedicine (thiết bị cố định để bàn và thiết bị di động xách tay), kết nối phiên làm việc từ Bệnh viện ra Bệnh xá đảo (giả định có trường hợp bệnh nhân cấp cứu ngoài đảo cần xin ý kiến chỉ đạo của Bệnh viện Quân y).


Giấy chứng nhận NewTel cấp cho cán bộ tham gia sau khóa học

Chương trình đào tạo đã đáp ứng đúng các yêu cầu trong bản Kế hoạch đặt ra cũng như yêu cầu thực tế của các học viên tham gia, giúp họ sử dụng thành thạo, quản lý và vận hành tốt hệ thống Telemedicine, đem lại hiệu quả cao nhất trong công tác khám chữa bệnh cho quân và dân trên Biển Đảo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>